kitab Fathur-rahman syarah zubad pdf

kitab Fathur-rahman syarah zubad pdf

Fathur rahman bisyarhi Zubad ibn Ruslan. Sebuah kitab yang berisi penjabaran dari kitab Zubad, yaitu kitab fikih yang disusun dalam bentuk nadham karya Ibnu Ruslan.

Kitab Zuabad juga termasuk salah satu kitab fikih yang sangat populer khususnya di indonesia, yang secara fikih mengikuti madzhab syafiiyah. Sebab dengan disusunya menjadi bait-bait nadham, tentu akan memepermudah para santri dalam menghafal pelajaran fikih tersebut.

Akan Tetapi dibalik kemudahanny untu dihafal, Nadhaman lebih sulit difahami, dibanding kitab yang disusun dengan susunan kata yang biasa. sebab kita tahu kalam ndham itu kadang tidak tdiak tersusun rapi sebab harus menyesuaikan dengan kaedah-kaedah penyususnan nadham. Oleh sebab itu, para ulama banyak yang terpanggil untu menyusun sebuah kitab yang berfungsi sebagai syarah dari kitab zubad tersebut.

Dan Salah satu Kitab Syarahnya adalah kitab Fathur Rahman ini, yang dikarang oleh Salah satu Ulama Fikih, al Imam Syihabuddin Abu al 'Abbas, Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al Romli. Kitab ini layak untu kita jadikan sebagai tambahan referensi dalam memehami kitab Matan az Zubad.

Deskripsi Singkat
=======
Nama Kitab: Fathur Rahman bi Syarhi Zubad Ibni Ruslan.

Pokok Pembahasan: Fikih Syafiiyah, Penjabaran kitab Zubad.

Pengarang: al Imam Syihabuddin Abu al 'Abbas, Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al Romli.

Jumlah Kitab: 1

Format kitab: Pdf.

Penerbit: Darul Minhaj

Cetakan ke: 1, Thn. 2009 M. / 1430 H.

Ukuran File: 23,22 Mb.
======

Selain kitab ini, Matan Zubad juga disyarahi oleh Syaikh Ahmad bin Hijazi Al-fasyani, dengan kitabnya yang berjudul Mawahibu as Shamad. Sahabat shepangaro yang ingin menambah koleksinya, dipersilakan untuk mengunjungi halaman tersebut.

Admin Hanya orang biasa yang ingin belajar menjadi orang bermanfaat untuk orang lain

0 Response to "kitab Fathur-rahman syarah zubad pdf"

Post a Comment

Jika ada hal yang kuran jelas dari halaman ini/ ada tautan yang rusak segera beritahu kami melalui form komentar ini!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel