Terjemah Matan Sittin Masalah Pdf, lenkap dengan Ijazah sanadnya

Download Ebook Terjemah Kitab Sittin Masalah Pdf

Kitab al-Sittin Masalah (الستين مسألة) merupakan satu kitab fiqh mazhab Syafi’i yang tergolong ringkas, yang menghimpunkan enam puluh masalah agama yang penting untuk diketahui oleh seluruh umat Islam.

Kitab tersebut merupakan hasil karya dari al-Imam al-‘Alim Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid, seorang Ulama yang terkenal dengan kesalihan dan banyak beribadahnya. Beliau wafat pada tanggal 14 Rabi’ul Awal tahun 819 hijriyah.

Imam al-Syaikh Ahmad al-Ramli (957H), menjuluki kitab ini dengan julukan “ al-Muqaddimah ”yang artinya pendahuluan. Beliau telah menyusun sebuah kitab yang menguraikan matan al-Sittin Masalah ini.

Secara bahasa "Sittin Masalah" berarti 60 masalah. Pemberian nama 60 masalah bukan kerana di dalam kitab ini hanya terdapat 60 masalah saja, melainka terdapat ratusan masalah, jika diuraikan dengan detail. Maksud Pengarang memilih nama ini untuk memberikan kesan kepada para pembaca bahwa kitab ini memuat banyak sekali permasalahan fiqh.

Jika kita lihatdari segi isi Kitab ini hanya memperbahas perkara dasar dalam mazhab Imam Syafie,  dikeranakan kitab ini memang ditulis agar menjadi permulaan bagi anak-anak dalam mempelajari ilmu fiqh.

Sehingga di dalam kitab ini hanya dibahas permasalahan seputar toharah (bersuci), solat dan puasa, Sedangakan pembahasan zakat dan haji tidak dibahas, hal itu kerana kebiasaan anak-anak tidak membayar zakat sendiri dan tidak mampu pergi melakukan haji.

D0wnl04d Terjemah Kitab Sittin Masalah Pdf

Buat kalian yang ingin mempelajari kitab Sittin Masalah karya Syekh Abu al-‘Abbas Ahmad al-Zahid di atas, kalian bisa mempelajarinya menggunakan buku terjemahnya. Silakan kalian ambil ebooknya melalui tautan yang kami sediakan di bawah ini, dengan ukuran file: 1,70 Mb.

Admin Hanya orang biasa yang ingin belajar menjadi orang bermanfaat untuk orang lain

0 Response to "Terjemah Matan Sittin Masalah Pdf, lenkap dengan Ijazah sanadnya"

Post a Comment

Jika ada hal yang kuran jelas dari halaman ini/ ada tautan yang rusak segera beritahu kami melalui form komentar ini!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel